Sloboda ľudí vo svete je v súčasnosti veľmi citlivou otázkou. Utečenecká kríza rozprúdila mnohé debaty o slobode ľudí, živote v jednotlivých krajinách sveta. Ako je to na Slovensku? Viac ľudí odchádza ako prichádza. Sme slobodní?