Prevalilo sa, že prišlo k úniku maturitných otázok na viaceré sociálne siete.