Adela Banášová patrí medzi jednu z najlepších slovenských moderátoriek, ktorá sa pri každej odpovedi dokáže vynikajúco vynájsť. Jej skvelé rečnícke schopnosti a bezprostrednú pohotovosť pri odpovediach, jej určite závidí mnoho ľudí.