Nová fotografia Barbory Balúchovej vyvolala vlnu negatívnych komentárov. Barbora bola na prechádzke so svojim synom, ktorý spal v kočíku. Práve kočík bol ten dôvod, pre ktorý ju používatelia Instagramu odsúdili. 

Jedna z používateliek sa vyjadrila, že kočík je príliš malý a takýto typ nie je pre dieťa vhodný. Barbora na to reagovala trocha ráznejšie, čo ešte viac podnietilo diskusiu. Niektorí sa pridali na stranu blonďavej mamičky, tvrdia, že je každého osobná vec, ako vychováva dieťa a nie je vhodné takýmto spôsobom útočiť na fotografie druhých, cudzích ľudí.

Foto: Instagram