Konferencia biskupov Slovenska vyzýva svojich veriacich, aby sa naspäť vrátili do kostolov a zúčastňovali sa bohoslužieb. Výnimka od účasti na omšiach by mala prestať platiť 30. júna. 

Biskupi rozhodli o zrušení výnimky od povinnosti účasti na bohoslužbách. Pandemická situácia sa čoraz viac upokojuje a preto nevidia zmysel, aby držali veriacich od návštevy kostolov.

,,Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať,“ píšu v oficiálnom vyhlásení.

Rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska je zrušenie výnimky od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach, ktoré nadobudne platnosť skončením 30. júna 2021. Od prvého júlového dňa bude táto povinnosť platiť v plnom rozsahu. Zároveň sa v tlačovej správe poďakovali zdravotníkom za odvedenú prácu a všetku obetu.