Boris momentálne zažíva veľmi krušné obdobie. Multiotecko sa popri výchove svojich detí venuje aj politike a rozdeliť si čas medzi 10 ratolestí a kariéru je niekedy naozaj obtiažne. Matky jeho detí sa začínajú búriť, pretože Boris netrávi s deťmi dosť času. 

Kollár si tento problém uvedomuje, vie, že na svoje deti a ich mamičky nemá toľko času. Tvrdí, že by rád trávil s deťmi viac času, lenže jeho kariéra v politike je takisto časovo náročná. Nechce si vyberať medzi deťmi a prácou, ale nezvláda stíhať všetko naraz. Boris bude musieť prehodnotiť, čo je pre neho dôležitejšie a začať sa naplno venovať jednej veci, pretože takýmto spôsobom bude neustále počúvať sťažnosti z každej strany.

Zdroj: cas.sk | Foto: Facebook