Občania Európskej únie si budú musieť v digitálnom svete zvykať na nové pravidlá. Poslanci v Štrasburgu totiž iba pred pár minútami schválili kontroverznú reformu ochrany autorských práv na internete, ktorá zasiahne predovšetkým veľké spoločnosti ako Google či Facebook.

Poslanci Európskeho parlamentu dnes hlasovali v otázke nových pravidiel na internete v Európskej únii, ktoré hovoria o masívnej kontrole nahrávaného obsahu. Platformy budú povinné preverovať porušovanie autorských práv, pričom za reformu hlasovalo 348 poslancov, proti bolo 274 z nich a 36 sa vyjadrenia zdržalo.

V novom zákone, ktorý ešte musia schváliť jednotlivé členské štáty EÚ, boli od začiatku sporné články 11 a 13. Prvý z nich sa týka autorských práv nielen umelcov, ale aj médii, ktoré majú mať zabezpečený spravodlivý podiel za využívanie ich vlastníctva na internete. Článok 13 sa má, naopak, venovať autorským právam a ich prípadnému porušovaniu, čo mnohí považujú za mimoriadnu cenzúru. V momente, kedy bude predmetné schválené všetkými predstaviteľmi únie, jednotlivé krajiny budú mať dva roky na to, aby reformu previedli do praxe.

Kým predmetné podporili najmä hudobné vydavateľstvá či tlačové agentúry, platformy ako Google, Wikipédia či Facebook, ktoré zdieľajú množstvo prebratého obsahu, sú proti. “Nová európska smernica o digitálnom copyrighte v podobe, v akej ju potvrdil europarlament, povedie k právnej neistote a poškodí kreatívne a digitálne hospodárstvo EÚ,” uviedla spoločnosť Google.

Okrem protestov v uliciach, ktoré boli organizované v Českej republike, Rakúsku, Francúzsku, Holandsku či iných krajinách, sa do antikampane zapojili milióny ľudí z únie prostredníctvom petície.