Asi nikomu netreba pripomínať staré známe pravidlá pre rozpoznanie revízora v električke, autobuse, či trolejbuse:

  1. Revízor so sebou nenosí žiadnu batožinu
  2. Po nástupe do vozidla si označí lístok
  3. Po nástupe do vozidla si nikdy nesadá
  4. Jednu ruku má vo vrecku (drží v nej odznak) a druhou sa pridržiava
  5. Ak nastupujú do vozidla 2 revízori, vzbudzujú dojem, že k sebe vôbec nepatria
  6. Revízormi sú prevažne muži, vo veku od 30 do 50 rokov