Po kauze malého Marca, ktorý bol násilne odobratý zo školy a vlastnou matkou odvedený do Švajčiarska, sa prevalilo ďalšie video. Dievčatko na ňom úpenlivo prosí o to, aby ju od matky nebrali. Zábery doslova trhajú srdce!