Slávnu milionársku rodinu Geissenovcov pozná snáď celý svet vďaka ich vlastnej reality šou. Charizmatická a ukričaná Carmen, a svojský Robert, vychovávajú svoje dve dcéry skutočne rozprávkovo a dievčatá sa nemôžu na nič sťažovať. A práve z ich dvoch ratolestí rastú poriadne kočky.