Kanadská vláda v spolupráci s organizáciami The Global Health Data Exchange, HealthGrove a stránkou Graphiq, vypracovala zoznam najnebezpečnejších krajín sveta pre turizmus. Bol vytvorený index, ktorý predstavuje riziko úmrtnosti v prípade vycestovania do danej krajiny.