Zdá sa, že boli porušené základné pravidlá referenda, čo zapríčinilo, že je všetko inak. Je možné, že nežijeme na území Slovenskej republiky, nieto ešte v Európskej únií. Táto teória je postavená na dôležitých faktoch.

Podľa uvedenej teórie bolo rozdelenie Československej federatívnej republiky neplatné, čo znamená, že všetky zákony prijaté od roku 1992 sú protiústavné a vlastne by sme ich ani nemuseli rešpektovať.

Takto malo vyzerať právoplatné rozdelenie ČSFR!

Rozdelenie federácie je možné iba ak prezident vyhlási občianske referendum nasledovne:

  • Hlasovacie právo má v Českej republike každý, kto je oprávnený voliť do Českej národnej rady a na Slovensku každý, kto je oprávnený voliť do Slovenskej národnej rady.
  • Návrh predložený v referende podľa čl. 3 odst. 1 je prijatý, ak sa preň vyslovila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v oboch republikách.
  • Výsledok referenda vyhláseného podľa čl. 1 odst. 1 má záväznosť ústavného zákona.

Ako to bolo v skutočnosti?

ČSFR bola rozdelená na základe prijatia nového zákona, ktorý je v rozpore s občianskym referendom. Čo je však kľúčové je, že na listine chýba podpis prezidenta, keďže v roku 1992 ČSFR nemala prezidenta. Tušíte teda správne, že neprebehlo žiadne vyhlásenie referenda a tým pádom sa ani neuskutočnilo.

Takže všetko naznačuje tomu, že stále žijeme v Československej federácií!

Zdroj: necenzurovane.net  |  Foto: youtube.com, facebook.com