Učiteľ, ktorý v histórii súťaže Duel vyhral rekordný počet dielov skončil.