Aj keď sa žiaci v rôznych stupňoch vzdelávania učili v roku 2020 predovšetkým dištančne, dôležitým školským skúškam sa určite nevyhnú. Domáca výučba už čoskoro odzrkadlí plody práce, ktoré si študenti odnesú na maturitnom vysvedčení.

Minister školstva Branislav Gröhling sa v pondelok večer (4. januára) vyjadril nielen k maturitným skúškam, ku ktorým má dôjsť koncom školského roka 2020/2021. Špecifikoval aj detaily ohľadom klasifikácie študentov za prvý polrok, pričom sa venoval aj informovaniu ohľadom vedomostného testovania piatakov a deviatakov základných škôl. Otázka prijímacích skúšok v roku 2021 je taktiež objasnená.

1. Maturita

  • Ruší sa externá časť maturitnej skúšky
  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (termín bude upresnený do 31. marca)
  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. V prípade potreby môže prebiehať 2 týždne.

2. Klasifikácia

  • Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31.3.2021. Ak je to nevyhnutné, do tohto termínu je možné žiaka hodnotiť, známku zapísať do prvého polroka a uzavrieť konečnú známku.

3. Testovanie 5 a Testovanie 9

  • Testovanie 5 sa ruší
  • Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

4. Prijímacie skúšky

  • Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája)
  • Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája)

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Druhá vlna koronavírusu bola natoľko vážna, že žiaci 2. stupňa základných škôl a stredoškoláci sa od 26. októbra 2020 vzdelávajú dištančne. Brány všetkých zariadení sa mali pôvodne otvoriť 27. novembra za sprísnených protipandemických opatrení. Ústredný krízový štáb však odmietol tri návrhy návratu detí do škôl zo strany ministerstva školstva. Najnovší dátum prezenčnej výučby bol určený na 11. januára 2021, avšak tento termín do platnosti prišiel iba pre formu dištančnú. Všetci študenti by mali byť v prezenčej forme štúdia až od 25. januára.

Celé vyjadrenie Branislava Gröhlinga:

Zdroj: FB/Branislav Gröhling – Vzdelanie je budúcnosť krajiny | Foto: canvas.com, IG/branislavgrohling, pxhere.com