Samovražda je spôsob, ako sa niektorí ľudia “vyrovnajú” so svojimi problémami. K tomuto negatívnemu, ale bohužiaľ čoraz viac rozšírenému fenoménu sa uchýlila aj 39-ročná žena, ktorá svoj úmysel skoncovať so život zamýšľala uskutočniť na jednom z najznámejších mostov Bratislavy.

Incident sa odohral v pondelok, 24. júla 2017. Žena v stave zjavného citového rozrušenia sedela na ochrannom zábradlí mosta a nakláňala sa nad hladinu Dunaja, v úmysle z mosta skočiť. Našťastie boli na blízku príslušníci Policajného zboru, ktorí sa rozhodli ženu zachrániť. Z časových dôvodov a rizika skoku policajti nevyčkali na vyjednávača ale sami frustrovanú ženu stiahli zo zábradlia a tým jej bezpochyby zachránili život. Žena bola následne prevezená do nemocnice.

Za tento hrdinský čin patrí policajtom pochvala. Naozaj potvrdili slová, ktoré predstavujú ich motto, pomáhať a chrániť.

Zdroj: PZSR | Foto: YouTube