Česko Slovensko má talent

Nedeľný večer patril na Televízii JOJ veľkému finále talentovej show Česko Slovensko má talent. 10 talentovaných formácií malo predviesť to najlepšie čo dokážu a porota ich mala patrične ohodnotiť, ale hlavne podporiť.