Zdravotná poisťovna Dôvera uskutočnila prieskum slovenských nemocníc, pričom rebríček tých najlepších, ale aj najhorších zariadení zostavovali samotní pacienti. Viac ako 7 200 ľudí bolo hospitalizovaných v rôznych kútoch Slovenska a následne vyplnili dotazník o spokojnosti so službami, zdravotníckym personálom či komunikáciou s lekármi.

Jedna zo slovenských poisťovní sa už po trinástykrát rozhodla pre hodnotenie nemocníc. Dotazníky za rok 2018 boli poslané pacientom, ktorí boli hospitalizovaní, a zároveň aj rodičom hospitalizovaných detí. Z odpovedí bol následne vytvorený rebríček od najlepších po tie najhoršie zdravotnícke zariadenia.

Fakultné a univerzitné nemocnice

Všeobecné nemocnice

Špecializované nemocnice

Ostatné nemocnice

Zdroj: dovera.sk  |  Foto: dovera.sk, Facebook/Nekŕmte nás odpadom, Pixabay