IIHF

Kongres IIHF prijal na poslednom zasadnutí niekoľko nových pravidiel, s ktorými by sa hra v predĺžení mala stať atraktívnejšou.