Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) upozornila prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky na nevyhovujúci výrobok nachádzajúci sa na slovenskom trhu, pričom bol zistený počas úradnej kontroly.

Inšpektori vykonali úradnú kontrolu potravín v prevádzke GVP spol. s.r.o. v diskontnom sklade potravín v Haniske. V jednom z výrobkov objavili nezrovnalosti, v dôsledku čoho bolo nariadený zákaz predaja výrobku, a taktiež sa momentálne sťahuje z trhu. Predávajúci sú povinní informovať spotrebiteľov.

Ide o ,,Kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, 100 g, DMT: 26.6.2022, krajina pôvodu: Čína, distribútor: Mánya s.r.o., 943 54 Svodín 1299“. Analýza vzorky preukázala prekročenie najvyššieho prípustného množstva tzv. benzo(a)pyrénu, pričom ide o nebezpečný karcinogenní polycklický aroamtický uhlovodík.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: svps.sk  |  Foto: svps.sk, depositphotos.com