Sociálnou sieťou sa začali šíriť informácie o vode pochádzajúcej z verejných vodovodov, ktorá má vážne nedostatky. Išlo predovšetkým o kalné zafarbenie či zvláštnu chuť pitnej vody. Obvinenia boli natoľko závažné, že Úrad verejného zdravotníctva SR vydal oficiálne stanovisko.

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) bol nútený zareagovať na neobjektívne a zavádzajúce informácie, ktoré sa šíria sociálnou sieťou. Podľa oficiálneho stanoviska sú verejné vodovody pravidelne kontrolované podľa stanovených národných, ale aj európskych predpisov.

Približne 82 % pitnej vody na Slovensku pochádza z podzemných vôd, ktoré sú kvalitnejšie a nevyžadujú žiadne ďalšie úpravy. ,,Pitná voda z vodovodu je teda vhodná na každodennú konzumáciu a mala by byť základnou zložkou pitného režimu každého človeka,“ skonštatoval ÚVZ SR.

Ľudia mali hovoriť o veľkom množstve chemických kontaminantov, predovšetkým dusičnanov v pitnej vode, no aj túto informáciu pracovníci úradu vyvracajú. ,,Prítomnosť chemických kontaminantov v zdrojoch pitnej vody, a tiež aj v pitnej vode z vodovodu je zistená len ojedinele a obyčajne v koncentráciách hlboko pod povolenými limitmi,“ dodal.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: ÚVZ SR  |  Foto: FB/ÚVZ SR, Pixabay