Oficiálny anglický názov našich susedov, je Czech Republic. Od júla však pribudlo v databáze Organizácie spojených národov (OSN), ďalšie oficiálne označenie. Po novom sa naši susedia nazývajú aj Czechia!

Prečo sa rozhodli pre toto označenie? Veľmi z praktických dôvodov, ide totiž o kratší a jednoduchší názov. K oficiálnemu potvrdeniu prišlo už 5. júla. Používať sa môžu obidva názvy, no ten Czechia je vhodnejší, napríklad pri menej formálnych udalostiach ako je šport. Ideálne je tiež ho používať na označenie českých výrobkov. Kratší názov sa bude prekladať aj do iných jazykov napríklad do francúzštiny nemčiny či ruštiny.

Zdroj: idnes.cz | Foto: Pixabay