Známy zabávač Jožo Pročko, počas volieb uverejnil na Facebooku fotografiu s volebným lístkom. Za to, čo s lístkom spravil dostal vysokú pokutu.