Asi každému je jasné, že v súčasnosti sa na Slovensku nerodí toľko detí ako pred niekoľkokými desaťročiami. Viete však, koľko sa ich narodilo v kalendárnom roku 2023?

Mnohých možno prekvapilo, že po útlme zo začiatku tisícročia sa začali počty narodených detí u nás zvyšovať a aj behom covidového obdobia sa ich rodilo dosť.

Rok 2023 je však možno dosť nečakane úplne najslabším rokom v počte narodených detí na Slovensku od roku 1919, teda od chvíle, kedy sa táto štatistika začala detailne monitorovať.

Ak hovoríme o samostatnom Slovensku, úplne najsilnejším rokom bol hneď 1993, keď prišlo na svet viac ako 73 tisíc detí. Naopak, doposiaľ najslabším bol rok 2002, keď sa ich narodilo iba 50 841.

Rok 2023 ale podľa dostupných informácií prinieslo len 48 600 novorodencov. Prvýkrát pod 50 tisíc.

Každopádne, teoreticky sa o úplne najnižší počet jednať nemusi. Ako uvádza štatistický úrad, od roku 2012 sa zmenila metodika, a teda, prestalisa  zarátavať do štatistiky deti narodené ženám s trvalým pobytom na Slovensku, ktoré sa na Slovensku nenarodili. Tých je podľa odhadov až 5 tisíc.

Tak či onak, rok 2023 sa ale podľa Štatistikćeho úradu stal rokom s najnižším počtom detí narodených na Slovensku.

→ POČTY NARODENÝCH DETÍ V ROKOCH 1993 – 2022