Otázka, koľko obyvateľov má nejaké mesto, je veľmi všeobecná. V článku si vysvetlíme, na základe čoho vzniklo nasledovné poradie a ktoré mestá majú viac obyvateľov ako celá Slovenská republika majúca cca 5,5 milióna obyvateľov.

Koľko obyvateľov má mesto? V slovenských podmienkach to nie je zvyčajne komplikovaná otázka. Naše mestá totižto zvyčajne nemajú predmestia či nejaké okrajové mestské časti, ktoré by im pridali výraznejší počet obyvateľov. Takže nejaké mesto majúce trebárs 20 tisíc obyvateľov má po pripočítaní takýchto okrajových častí trebárs 21 alebo 22 tisíc ľudí.

Avšak taký Paríž je jedným z najlepších príkladov, veľkomiest, či “megamiest”, ako znie preložený názov pre mestá nad 5 miliónov obyvateľov. Samotné mesto má “len” 2,2 milióna obyvateľov, no jeho aglomerácia zahŕňajúca predmestia, ktorá je pre tento článok smerodajná, má viac ako 10 miliónov obyvateľov. Samotné mesto Paríž je totižto relatívne malé, z jeho metropolitnej oblasti zaberá len jediné percento.