Mladí študenti, ktorí v tomto roku dosahujú prah dospelosti, absolvovali uplynulý utorok písomné maturity zo Slovenského jazyka a literatúry. Kým v písomnej časti sa museli popasovať so štyrmi témami, v teste ich čakalo 64 otázok, ktoré preverili ich vedomosti z posledných štyroch rokov školskej dochádzky.

Žiaci štvrtého ročníka stredných škôl absolvovali uplynulý utorok skúšku dospelosti prvou časťou maturitných skúšok. Tá pozostávala zo slohovej práce a testu z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Študenti si mohli v písaní textu vybrať zo štyroch tém, ktoré zahŕňali diskusný príspevok, umelecký opis, úvahu a rozprávanie. Zvládli by ste tieto skúšky aj vy?

Maturitné slohové témy v školskom roku

  1. Základný zdravotnícky výcvik by mal byť povinný (Diskusný príspevok)
  2. Môj mikrosvet (Umelecký opis miesta, kde žijem)
  3. Je smutné, že obeťami podvodníkov sa stávajú tí najzraniteľnejší (Úvaha)
  4. Ten odkaz prišiel v pravej chvíli (Rozprávanie)

Kompletný test zo Slovenského jazyka a literatúry

Zdroj: NÚCEM.sk