Od 1. júna 2022 dochádza na Slovensku k uľahčeniu nahlasovania PN, pričom zamestnávatelia budú môcť využívať novú službu, tzv. elektronickú PN (ePN). Predmetné bude dostupné prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne, čím sa značne zjednoduší proces ohľadom práceneschopnosti.

S príchodom júna majú lekári možnosť vystaviť pre pacientov elektronickú práceneschopnosť (ePN), a kým doposiaľ museli chorí zamestnanci odovzdávať rozsiahle tlačivo buď osobne, alebo poštou, od nového mesiaca si inštitúcie vymenia informáciu online. Ako uvádza Sociálna poisťovňa, projekt ePN je ďalším dôležitým krokom v digitalizácii služieb, pričom prístup k nemu budú mať všetci zamestnávatelia, ktorí využívajú e-Služby Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa poskytne zamestnávateľom prostredníctvom ePN tieto informácie:

  • Oznámi vznik, trvanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, miesto pobytu zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak dôjde k porušeniu liečebného režimu, poskytne aj túto informáciu.
  • Sprístupní každú zmenu v poskytovaných údajoch.

Ako zároveň uvádza Sociálna poisťovňa, zamestnávateľ jej bude za zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného, zasielať číslo účtu/ informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti, rovnako poskytne údaje o poslednom dni výkonu práce pred nástupom na PN čo najskôr. Povinnosťou zamestnávateľa je taktiež oznamovať obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu a či bola alebo nebola náhrada príjmu vyplatená, ak ePN bude potvrdená z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania.

“O novej službe ePN a jej technickom zabezpečení budú zamestnávatelia informovaní aj prostredníctvom osobitnej správy, ktorú si nájdu po prihlásení do e-Služieb,” dodáva Sociálna poisťovňa vo svojom vyhlásení.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<

Zdroj: socipoist.sk, YouTube