V posledných dňoch sa začala na internete šíriť bakalárska práca, ktorá sa venuje Rytmusovi. Na obale sa nachádzajú tvrdé vulgarizmy. Ako mohla takáto práca prejsť?