Európska únia má dnes dvadsaťosem členov, teda zastrešuje viac ako polovicu krajín celej Európy. To však o pár rokov nemusí platiť, určite nie po takýchto, hoci zatiaľ len slovných konfliktoch.