Ministerstvo zdravotníctva na čele s Vladimírom Lengvarským predstavilo najväčšiu reformu nemocníc za posledných 15 rokov! Mala by priniesť kvalitnú a dostupnú starostlivosť, lepší manažment a kvalitné pracovné podmienky pre zdravotníkov.

Vladimír Lengvarský uvádza, že rušenie nemocníc nie je v pláne a reforma by mala pracovníkom nemocníc a zdravotníckych zariadení priniesť dôstojné podmienky pre prácu: „Posilní zároveň lôžkový fond následnej a dlhodobej starostlivosti a vytvorí priestor na doliečovanie, ale aj lepšie podmienky pre chronicky chorých pacientov,“ hovorí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

S reformou nemocničnej siete súvisia ďalšie reformné kroky ako optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti, nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti, reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast a ďalšie.

Rozsiahla reforma pracuje s akútnymi lôžkami a s primárnymi lôžkami následnej zdravotnej starostlivosti, ktoré dnes v systéme chýbajú. Prvotným výsledkom rozsiahlych zmien by mala byť definícia nároku pacienta: „Aký druh zdravotnej starostlivosti má dostať, v akej vzdialenosti od bydliska, do akého času od stanovenia diagnózy a za akých podmienok a v akej kvalite,“ píše sa na oficiálnom portáli MZ SR.

Reforma nemocníc:

Národná úroveň

  • vysokošpecializovaná starostlivosť s veľmi zriedkavým výskytom. Bude len na jednom mieste na Slovensku, bude sa tam napríklad realizovať transplantácia srdca.

Koncová úroveň

  • špecializovaná starostlivosť s nízkou početnosťou. Spádovo do nej bude spadať približne 1,5 až dva milióny obyvateľov. Dojazd do nej by mal byť do približne 90 minút. Pôjde napríklad o vysoko komplexnú onkologickú liečbu, kardiochirurgiu či vysoko komplexné výkony v neurochirurgii.

Komplexná úroveň

  • komplexná akútna aj plánovaná starostlivosť. Pod túto úroveň bude spadať približne 600.000 až 800.000 ľudí, teda približne na úrovni vyššieho územného celku (VÚC). Dojazd zdravotnej záchrannej služby by do nej mal byť približne do hodiny. V tomto prípade by mohlo napríklad ísť o akútne ťažké úrazy či komplexnú plánovanú starostlivosť ako stredne komplexné onkochirurgické zákroky.

Regionálna úroveň

  • štandardná akútna a plánovaná starostlivosť na regionálnej úrovni. Spádovo do nej bude spadať približne 100.000 až 200.000 obyvateľov pre približne dva až tri okresy s dostupnosťou do 30 až 45 minút od bydliska pacienta. Vykonávať na tejto úrovni by sa mali základné chirurgické výkony či štandardnú starostlivosť internú, pediatria, pôrodníctvo, ale aj plánované výkony ako výmeny kĺbov.

Komunitná úroveň

  • následná a rehabilitačná starostlivosť, urgentná ambulantná starostlivosť, komplexná ambulantná starostlivosť, špecializovaná starostlivosť, môže poskytovať jednodňovú zdravotnú starostlivosť, stacionárnu starostlivosť, psychiatrickú a lôžkovú starostlivosť. Pôjde o osem až desať nemocníc ako komplexné neurorehabilitačné centrá, prípadne aj dlhodobo ventilovaní pacienti a tri spinálne centrá pre pacientov s paralýzami.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: MZSR | Foto: YT/HNtelevízia