Koncom septembra minulého roka sme vás informovali o pozmeňujúcej novele zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch. V priebehu posledných mesiacov tak boli obmeny zavedené do praxe, pričom si mnohí Slováci nevedeli predstaviť, ako sa ich táto zmena dotkne. Aké sú teda najväčšie novinky týkajúce sa vlastníkov bytov?  

Pred rokom sa vďaka politickej strane Most-Híd zmenili viaceré práva a povinnosti vlastníkov aj správcov alebo spoločenstva vlastníkov bytov. Radikálna zmena novely mala prispieť k lepšej informovanosti a bezpečnosti majiteľov priestorov. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má tak právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu.

V prípade, ak sú nutné v bytovom dome potrebné opravy, stačí ak bude s úpravou súhlasiť nadpolovičná väčšina prítomných vlastníkov, ktorí však môžu hlasovať aj písomne. Radikálna zmena sa však týka stavebných úprav, ktoré chce majiteľ bytu vykonať vo vnútri. Musí totiž sprístupniť svoj byt na kontrolu, ktorá musí preveriť, či rekonštrukcia nepoškodzuje alebo nemení spoločné časti domu.

Jednou z noviniek je prítomnosť overovateľov pri hlasovaní vlastníkov bytov. Na schôdzi sa vyberú dvaja overovatelia podpisov, ktorí musia byť prítomní pri každom hlasovaní, a zároveň sledujú spôsob, akým sa o predmetnej veci hlasuje. Vybraní ľudia však musia byť nestranní a vo väčšine prípadov sú z fondu vlastníkov aj platení dohodnutou finančnou odmenou.

Novela sa dotkla aj zápisnice, ktorá musí obsahovať najmä:

  • termín a miesto konania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania
  • odsúhlasený program schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu, znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov
  • iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov
  • otázky písomného hlasovania a jeho výsledky
  • meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Instagram HITKY_SK plný pikošiek! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: uzitocna.pravda.sk, slov-lex.sk  |  Foto: YouTube, Pixabay