Mesačnej dcére Wyatt Isabelle pribudne do rodiny hviezdneho páru aj súrodenec. No obaja herci si termín pôrodu nechávajú pre seba.