Najväčšia zásobáreň pitnej vody v Európe je v ohrození! Po tom, čo zistili prítomnosť pesticídov vo vzorkách vody vo viacerých obciach nachádzajúcich sa na Žitnom ostrove, vydal Úrad verejného zdravotníctva zákaz používať vodu z vodovodu.

Toto obmedzenie zavedené kvôli kontaminácii vody, platí už pre šesť obcí v dunajskostredskom okrese. Obyvatelia obcí Holice, Blatná na ostrove, Lúč na ostrove, Jurová, Trstená na ostrove a Baka sú teda nútení chodiť si čapovať pitnú vodu z cisterien.

Neplechu v spodných vodách Žitného ostrova totiž narobila niekoľko násobne zvýšená hladina pesticídu Atrazín, ktorý môže pri dlhodobom užívaní vo vyšších dávkach spôsobiť zdravotné ťažkosti. Tie sa prejavujú poruchou motoriky a respiračnými problémami.

Toto obmedzenie bude pre obyvateľov spomenutých obci platiť aj počas sviatkov.

Zdroj: TN TV Markíza | Foto: TV Markíza, Pexels