Po utorkovom súdnom procese, na ktorom vypovedali obvinení Marian Kočner a Alena Zsuzsová, došlo k nečakanému kroku. Sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko zverejnil kompletný obsah komunikácie Kočnera v aplikácii Threema.

Hoci sa už na súdnom pojednávaní vo veci objednávky a vykonania vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej čítali viaceré pasáže z aplikácie Threema, pred niekoľkými hodinami došlo k zásadnému zvratu. Sudca Okresného súdu v Bratislave JUDr. Peter Šamko sa rozhodol zverejniť kompletnú komunikáciu Kočnera v aplikácii Threema.

Urobil tak podľa svojich slov preto, že došlo k úniku len vybraných častí: “V ne­ve­rej­nom príp­rav­nom ko­na­ní by ne­ma­li dô­ka­zy uni­kať zo spi­su. Ak sa tak už sta­lo a doš­lo k se­lek­tív­ne­mu zve­rej­ne­niu čas­tí Three­my zo stra­ny vy­bra­ných mé­dií a to s od­ôvod­ne­ním, že je to vo ve­rej­nom zá­uj­me, po­tom je vo ve­rej­nom zá­uj­me aj zve­rej­ne­nie kom­plet­né­ho ob­sa­hu Three­my, aby sa kaž­dý, ko­ho to za­ují­ma, mo­hol oboz­ná­miť s je­ho ob­sa­hom,” uviedol na portáli Právne Listy.

Zverejnená komunikácia, ktorú si môžete pozrieť >>> TU <<<, je pritom neuveriteľne rozsiahla. Zaznamenáva rozhovory Kočnera s viacerými známymi menami, s ktorými sa bavia o vybavovaní na súde či o politike. Nechýba ani intímna konverzácia so známou “Bohyňou” podnikateľa, v ktorej si vymieňajú pikantné detaily zo spálne.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Instagram HITKY_SK plný pikošiek! Nájdete ho >>>TU<<<

Sudca zverejnil kompletný obsah Threemy z Kočnerovho mobilu

Zdroj: pravnelisty.sk │ Foto: YouTube/SME, Televízia Markíza