Jednou z úloh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je aj pokúšanie sa o minimalizovanie percenta nezamestnaných. Ako je známe, na trhu sú neustále tisíce voľných pozícií, no i tak je na Slovensku nezamestnanosť zvyčajne okolo 6-7 percent, v niektorých regiónoch nižšia, inde zase aj dvojciferná.

Najnovšie minister práce Erik Tomáš zo strany HLAS-SD hovoril o tom, že jeho úrad pripravil pre nezamestnaných ďalší projekt, vďaka ktorému je možné zvýšiť svoju pravdepodobnosť uplatniť sa na trhu práce. A ešte si aj mierne privyrobiť.

Účastníci projektu sa v priebehu siedmich až desiatich poradenských stretnutí zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce.

Okrem toho získajú zručnosti a praktické skúsenosti pri hľadaní si práce a ďalšie informácie, ktoré im pomôžu zvýšiť šance na uplatnenie. Prvé takéto stretnutie zamerané na mladých odštartovalo začiatkom februára. Maximálna výška finančného príspevku pre jedného účastníka projektu je 67 eur za predpokladu účasti na všetkých poradenských stretnutiach.

Tento projekt je určený pre osoby mladšie ako 30 rokov, ktorých bolo podľa dostupných štatistík v decembri 2023 na úrade práce vedených 38 tisíc.

„Na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sú k dispozícií kvalifikovaní odborníci, ktorí budú s účastníkmi projektu nacvičovať napríklad aj pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu. Zohľadňujeme aj životnú situáciu mladých uchádzačov o zamestnanie a ak sa budú aktívne zúčastňovať poradenského procesu, poskytneme im príspevok na cestovné a stravné,“ priblížil projekt generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Avšak už sa stihli vynoriť aj názory, že projekt je čiastočne diskriminačný, keďže účastníci musia splniť niekoľko podmienok. Je určený mladým uchádzačom o zamestnanie vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, nezúčastňujú sa odbornej prípravy a tréningu.

Zároveň sú títo obyvatelia SR vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň mesiac a súčasne je potrebné, aby spĺňali aspoň jednu ďalších troch podmienok.

Prvou je dosiahnuté vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť či sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň tri mesiace.

Otázkou ostáva, koľko ľudí sa reálne do neho zapojí, keďže častejšie majú problém nájsť si prácu skôr starší ľudia. Zároveň je však pravdou, že absolventi by taktiež vedeli hovoriť o problémoch so získaním zamestnania, keďže zamestnávatelia často požadujú prax.

Zdroj: Pravda.sk | Foto: IG/erik.tomas, Pixabay