Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky pred pár hodinami zverejnila informáciu v súvislosti s vtáčou chrípkou, ktorá bola potvrdená koncom roka 2019, no aj začiatkom roka 2020.

Národné referenčné laboratórium vykonalo analýzu rozboru a 8.1 2020 a následne aj 9.1.2020 potvrdilo výskyt vtáčej chrípky na Slovensku. „Jedná sa o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.“

Ohniskom choroby sa stala obec Zbehy v okrese Nitra, pričom drobnochovateľ nahlásil úhyn 3 kusov hydiny z celkového počtu 22. Všetky zvieratá v chove museli byť zneškodnené, o čo sa postaral samotný majiteľ. Nutná však bola aj dezinfekcia chovného priestoru hydiny.

Opatrenia vykonáva i Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre, ktorá sa zamerala na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy. V ochrannom pásme by mal byť priestor troch kilometrov okolo ohniska.

Zdroj: svps.sk  |  Foto: svps.sk, depositphotos.com