Len pred pár dňami sme vás informovali o nápoji, ktorý bol stiahnutý z trhu a už inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy varujú pred ďalšími nevyhovujúcimi potravinami.

Veľmi zle obišli výsledky odobratých vzoriek z bardejovského veľkoskladu, kde v mrkve pranej od dovozcu Hand – Pol Skup Warzyw Owocow z Poľska našli niekoľkonásobne prekročené množstvo kadmia. Ide o toxickú chemickú látku, ktorá je rakovinotvorná a do pôdy sa dostala v dôsledku hnojenia.

Ak ste si kúpili jahodový kompót v mierne sladkom náleve od Natur farm, ktorý bol dovezený z Číny, ani ho neotvárajte. Našlo sa v ňom totiž nepovolené farbivo E 124 – Ponceau 4R/košenilová červená A v množstve 13,4 mg/kg, ktoré sa pre daný výrobok nesmie používať.

Žiaľ, nepovolené látky sa našli aj v potravine, ktorá je považovanú za zdravú, no v tomto prípade môže ísť o pravý opak. Výrobok RAVITA pohánka termicky lúpaná tmavá z Číny sa sťahuje z trhu, nakoľko sa v nej nachádza prekročený limit rezíduí pesticídov glyphosatu.

Zdroj: svssr.sk | Foto: svssr.sk, depositphotos.com