Vzdelávanie detí sa stáva čoraz väčšou dilemou, keďže nie je presne určené, kde začínajú, a zároveň kde končia povinnosti školy. Taktiež nie je možné presne definovať, za čo zodpovedajú rodičia a za čo učitelia. Jedna zo základných škôl sa preto rozhodla vyriešiť tento večný problém a zverejnila svoje stanovisko.

Škola by mala rozvíjať praktické vedomosti a talent každého žiaka, no práve rodičia by mali dieťa taktiež formovať. Hranice dieťaťu určujú predovšetkým rodičia a škola. Ako sa však dá medzi nimi nájsť rovnováha?

Základná škola v Portugalsku sa rozhodla vyriešiť túto dilemu a zverejnila oznam pre všetkých rodičov. Pár úprimných slov sa stalo na sociálnych sieťach okamžite populárnymi a mnohí rodičia s vyjadrením danej školy dokonca súhlasia. Ako ste na tom vy?

Oznam určený pre rodičov

 „Vážení rodičia!

Chceli by sme vám pripomenúť, že so zázračnými slovíčkami, ako sú „dobrý deň“, „prosím“, „ďakujem“ a „prepáčte“ sa vaše deti stretávajú po prvýkrát doma. Práve doma sa deti učia byť čestné, dôsledné a usilovné, dobre sa správať ku kamarátom, vážiť si starších a učiteľov. Práve doma sa naučia byť dochvíľne, nehovoriť s plnými ústami a hádzať odpad do koša. Doma sa tiež učia byť poriadne, starať sa o svoje veci a nebrať cudzie. Pričom v škole ich my učíme jazyk, matematiku, dejepis, geografiu, fyziku, chémiu a telesnú výchovu. Rodičovskú výchovu len podporujeme, nenahrádzame.“

Zdroj: mumcentral.com.au  |  Foto: Pixabay