Po predčasných voľbách konaných 30. septembra 2023 sa späť do koalície dostala strana SMER-SD, ktorá ju vytvorila s HLASom a SNS. Na jej fungovanie sa valí určitá kritika, hlavne čo sa týka zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Ale ani predošlá vláda nie je celkom “bez viny”.

Najvnošie jej analytici doslova naložili za legislatívne zmeny v oblasti “dôchodkovej reformy”. Vinou údajne nedomyslených riešení požiadalo v roku 2023 o predčasný starobný dôchodok oveľa viac ľudí než bolo bežné.

V období, keď potrebuje Slovensko, náš priemysel a služby každú pracovitú ruku, odchádza do predčasného dôchodku rekordné množstvo seniorov. Táto kombinácia je však presným opakom toho, čo by sme pri konsolidácii štátnych financií potrebovali, a to zvýšenie odvodov od pracujúcich ľudí a ich zamestnávateľov a konsolidáciu výdavkov Sociálnej poisťovne.

Aký obrovský skok v predčasných dôchodkoch nastal, najlepšie vidno z grafu vypracovaného analytikmi “ukrývajúcimi sa” za webom Dáta bez pátosu. Zatiaľ, čo v januári 2022 bolo priznaných 1098 nových predčasných starobných dôchodkov, v januári 2023 to bolo menej ako 1000, no v januári 2024 až 4972. V roku 2022 žiadalo o vymeranie predčasného dôchodku 18 tisíc ľudí, v roku 2023 cca 50 tisíc.

„Pri počte priznaných predčasných dôchodkov za január je to rozdiel do mínusu 6 miliónov eur mesačne. Treba to vynásobiť 12-timi mesiacmi a dostaneme cca 70 miliónov. Ešte to treba vynásobiť asi desiatimi, aby sme spracovali všetky naviac zažiadané predčasné starobné dôchodky. Dostaneme sumu 700 miliónov eur ročne,“ vypočítali, koľko finančných prostriedkov to bude stáť.

„V januári 2022 boli výdavky na predčasné starobné dôchodky 7 miliónov eur. V januári 2024 to bolo 24 miliónov eur. Pôjde to rýchlo a skončí to na 70 miliónoch mesačne,“ poznamenali.

Zdroj: Topky | Foto: IG/igor_matovic_olano