Získanie Nobelovej ceny, ktorá sa udeľuje v rozličných odvetviach, je pred vedcov či ďalšie osobnosti v podstate niečím, ako pre športovca olympijské zlato, teda prakticky absolútny vrchol. Získali ju niekedy nejakí Slováci?

Odpoveď je nie, avšak jeden laureát Nobelovej ceny sa avšak narodil v Bratislave a aj v nej prežil mladosť a študoval. Jeho celé meno je Philipp Eduard Anton von Lenard, známejší je avšak len ako Philipp (či Filip) Lenard.

Tento nemecký fyzik narodený v roku 1862 v Bratislave sa mimoriadne o fyziku zaujímal už behom štúdií na gymnáziu v Bratislave, kde začal spolupracovať so svojim pedagógom Virgilom Klattom.

Za práce o katódových lúčoch dostal Lenard v roku 1905 Nobelovu cenu, ktorá sa začala udeľovať len 4 roky predtým, v roku 1901. Bol teda súčasníkom samotného Alberta Einsteina, ktorý ho podľa dochovaných informácií obdivoval a nazval ho géniom.

Katódové žiarenie je prúd elektrónov vychádzajúci z katódy katódovej trubice, ktorý vytvára elektrický prúd, k čomu dôjde, pokiaľ sa tlak v uzavretom telese zníži na hodnotu 1 Pa. Pri interakcii tohto zariadenia s látkami sa energia elektrónov premieňa na nasledujúce formy: mechanickú energiu, energiu elektromagnetického žiarenia, svetelnú energiu a vnútornú energiu.

Čo sa ale týka fotoelektrického javu, za ktorý získal neskôr Nobelovu cenu Einstein, mali isté nezhody, tie neskôr vyústili napríklad aj do vystúpenia Lenarda z nemeckej Fyzikálnej spoločnosti a neskôr zakázal do svojho nštitútu v Heidelbergu členom “židovskej” spoločnosti vstup. Aj preto sa o ňom začalo vo veľkom hovoriť ako o antisemitovi.

V rokoch 1927 – 1945 bolo po Lenardovi pomenované gymnázium v Heidelbergu, kde pôsobil na tamojšej univerzite. Po skončení vojny v rámci denacifikácie bol jeho názov menený. Lenard sa stal totižto rozporuplnou postavou práve kvôli antisemitistickým názorom a od roku 1937 bol aj členom strany NSDAP, ktorej hlavným predstaviteľom nebol nik iný ako Adolf Hitler. V roku 1947 geniálny fyzik s kontroverznými názormi zomrel.

Zdroj: Wikipedia | Foto: Twitter/Augusto Beléndez