Už niekoľkokrát sme prežili “koniec sveta,” ktorý nám hrozil pravidelne niekoľko rokov. Agentúra NASA vykonáva v pravidelných intervaloch bádania a rôzne výskumy vo vesmíre, ktorými chce podobné konšpirácie vyvrátiť. Tento raz však možno objavili niečo veľmi znepokojivé!

Národný ústav pre letectvo a vesmír (skr. NASA) objavil na povrchu Slnka obrovskú dieru. Diera sa môže zväčšovať a môže dosiahnuť až štvrtinu celkového povrchu Slnka!