Už o pár hodín nás na Slovensku čakajú komunálne aj župné voľby, ktoré sú po prvý raz spojené. Taktiež po prvýkrát bude spracovanie hlasovacích lístkov čisto elektronické. Dôvodom má byť rýchlejšie vyhodnotenie výsledkov. Je však nutné vedieť, ako máte hlasovať, aby boli vaše hlasovacie lístky platné!

V sobotu (29. októbra) v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. sa uskutočnia voľby do orgánov samospráv obcí, a zároveň aj voľby do orgánov samosprávnych krajov. Spojené hlasovanie môže u mnohých ľudí vyvolať zmätok, v dôsledku čoho vás chceme informovať o postupe pri voľbách.

Po príchode do volebnej miestnosti je každý volič povinný preukázať sa občianskym preukazom, ale akceptovaný je aj doklad o pobyte cudzinca. Po kontrole základných údajov je možné prevziať si hlasovacie lístky a obálky. Ich prevzatie sa bude potvrdzovať vlastným podpisom.

V prípade voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Informáciu o maximálnom počte volených poslancov sa volič dozvie z hlasovacieho lístka. Volič taktiež dostane hlasovací lístok pre voľbu predsedu samosprávneho kraja, kde zakrúžkuje iba jedného kandidáta. Obe listiny následne vloží do modrej obálky.

Voľba o poslancoch obecného či mestského zastupiteľstva prebehne rovnako. Taktiež sa na hlasovacom lístku uvádza, aký je maximálny počet zvolených poslancov. Na ďalšom hlasovacom lístku si volič vyberie starostu obce alebo primátora mesta. Tentokrát sa tieto lístky vložia do bielej obálky. V prípade, ak sa volič pomýli a hlasovacie lístky vloží do nesprávnych obálok, jeho voľba je neplatná.

Po opustení osobitného priestoru následne volič vloží modrú obálku do modrej schránky, ktorá je určená pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Biela obálka má skončiť v bielej schránke, ktorá je spojená s hlasovaním pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: MV SR  |  Foto: TV Markíza, Pixabay