Zo začiatku sa zdalo, že odborníci si s nebezpečným materiálom poradia, čím by sa zabránilo veľkému riziku pre občanov. No takmer dva a pol roka nikto urgentnú záležitosť neriešil, až kým sa situácia nestala nesmierne vážna. V posledných hodinách dokonca zasadal aj krízový štáb.

V Hlohovci sa nachádza dvesto až tristo 1000-litrových barelov nebezpečného materiálu, ktorý dodnes nikto nezlikvidoval. Nádoby sú stále na priamom slnku a dokonca nie sú ani zabezpečené či chránené políciou. Hrozí tak ekologická katastrofa a odpad sa stal pre občanov mesta časovanou bombou.

Barely sú od vysokých teplôt natlakované. ,,Hrozí vznietenie a v prípade vznietenia ten rádius, ktorý by sme museli riešiť bezpečnostne by bol až päť kilometrov. Čiže bavíme sa o tom, že by sme evakuovali celé mesto,“ uviedol primátor Hlohovca, Miroslav Kollár pre tvnoviny.sk.

Existuje taktiež podozrenie pre priesak škodlivín v podzemných vodách, pričom vzorky boli odobraté v Koplotovciach, Dolnom Trhovišti a Pastuchove. Výsledky by mali byť kompletné o týždeň. V prípade nebezpečného odpadu, ten by sa mal v nasledujúcich dňoch presunúť do budovy v danom areáli.

Zdroj: tvnoviny.sk  |  Foto: markiza.sk