Vláda uvoľňuje ďalší krok k slobode. Po otvorení kostolov, galérií, múzeí, obchodov a reštauračných terás prichádzajú na rad hromadné podujatia! Za akých podmienok môžu byť hľadiská športovísk otvorené, upravuje nová vyhláška.

Už dnes (27. apríla) sú hľadiská profesionálnych športov prístupné pre divákov, dodržané však musia byť hneď viaceré opatrenia. Nariadeniami sú okrem organizátorov viazaní aj fanúšikovia. Tí sa musia pred vstupom do priestorov haly preukázať negatívnym výsledkom PCR/LAMP testu nie starším ako 36 hodín a negatívnym výsledkom antigénového
testu nie starším ako 12 hodín.

Počet divákov nesmie prekročiť kapacitu 25 % z celkovej kapacity na sedenie, pričom celkový počet divákov v exteriéri môže byť maximálne 2 000 osôb a celkový počet divákov v interiéri nemôže presiahnuť počet tisícky ľudí v obecenstve.

Medzi jednu z povinností organizátora patrí 30-dňová evidencia súkromných informácií divákov (meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo) a divákovi nebude umožnené občerstvenie po dobu prítomnosti v hale. Sedieť sa musí v každom druhom rade a s prekrytými dýchacími cestami. Organizátor musí mať k dispozícií dostatočný počet „ochrankárov“, ktorí budú sledovať dodržiavanie opatrení medzi divákmi.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: minv | Foto: pixabay.com, canvas.com