Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na svojej stránke upozornila na nález nevyhovujúceho výrobku. Ide o slede nakladané v octe.

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v obchodnej sieti Tauris Cassovia – predajňa mäsa a mäsových špecialít v Bardejove  odobratá vzorka z obľúbeného produktu košickej spoločnosti RYBA – “Baltické ryby” vyrobené z írskych sleďov.  Konkrétne išlo o výrobok s dátumom spotreby 12.03.2017 s označením  výrobnej dávky: PLU: 2686.

Vzorka bola analyzovaná, pričom sa  vyšetrením zistil v svalovine nález 3 mŕtvych lariev škrkaviek Anisakis simplex.

Výrobok sa stiahol z trhu, inšpekcia odporúča potravinu vyhodiť. K nálezu sa vyjadrila aj samotná spoločnosť Ryba. “Ku danej situácii máme vyjadrenie priamo od írskeho dodávateľa: “Žiaľ, parazity sú prirodzeným a obvyklým výskytom vo voľne žijúcich rybách. Parazity môžu byť znepokojujúce len v prípade, ak konzument požíva surovú alebo iba zľahka upravenú rybu, ako napríklad sashimi, sushi alebo gravalax, ak predtým nebola ošetrená nijakým spôsobom, ktorý tieto parazity zabíja. My sa zaručujeme, že všetky sleďové výrobky spracované u nás, sú zmrazované šokom pri teplote medzi -20°C a -30°C až po dobu 30 hodín. Tento proces zabíja všetky parazity a náhodné požitie parazitov v tomto stave nespôsobuje nijaké riziko ohrozenia ľudského zdravia. “

Ukončia výrobu?

Košická firma dokonca zvažuje, že túto potravinu prestane vyrábať. “Za nás ako spracovávateľa tejto suroviny môžeme konštatovať, že výskyt parazitov je neodkontrolovateľný. Robíme všetko, aby sme nakupovali surovinu, ktorá parazity neobsahuje, a pokiaľ tam nejaké budú, prvovýrobca deklaruje, že nie sú zdraviu škodlivé nakoľko je surovina opracovaná podľa platnej legislatívy. Aj keď sa problém s parazitmi vyskytuje ojedinele, nevieme ho na 100% vylúčiť, preto uvažujeme, že takto spracovanú surovinu vylúčime z nášho portfólia.”

Zdroj: svssr.sk, ryba.sk | Foto: svssr.sk, pixabay ilustračné