Na Slovensku v posledných mesiacoch končí viacero prevádzok, obchodov, sietí či výrobných podnikov, ktoré patrili roky k úspešným. Národná banka Slovenska najnovšie ohlásila, že odobrala povolenie na vykonávanie činnosti známej poisťovacej spoločnosti.

Národná banka Slovenska oznámila na oficiálnom webe, že 1. júna rozhodla o odobratí povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacej spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni a NOVIS Poisťovňa a.s. Spoločnosť nemôže od 5. júna viac vykonávať činnosť a uzatvárať nové poistné zmluvy.

Novis môže pokračovať len v činnosti nevyhnutnej na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov. Klienti, ktorí majú v súčasnosti uzavreté s Novisom poistné zmluvy, sa tak nemusia obávať. Až do začiatku likvidácie majú poistné krytie, ako aj nárok na vyplatenie poistného. Po výzve likvidátora si budú poistení klienti prihlasovať svoje pohľadávky formou prihlášok.

Všetky konkrétne podrobnosti sú uvedené na stránke NBS. Banka zároveň zdôrazňuje, že v prípade, ak sa likvidátor a klient nedohodnú v otázkach trvania či platnosti zmluvy alebo výšky nároku, bude o ich veci rozhodovať príslušný súd.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: nbs.sk | Foto: FB/NOVIS, Unsplash