Údajne predpovedal najväčšie konflikty dejín, slávne atentáty, veľkých vodcov, veľké tragédie. Avšak vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že francúzsky lekár a “veštec” je jedným z najväčších klamárov všetkých čias. I keď on sám možno neklamal.

Čo o jeho živote vieme? Nostradamus, celým menom Michel de Nostredame, žil v rokoch 1503-1566. Bol farmaceut, astrológ, matematik, lekár, astronóm a spisovateľ. Bol obľubený aj na kráľovskom dvore, kam sa mu podarilo behom života dostať a uplatniť.

Nostradamus je osobou, ktorej meno rezonuje verejnosťou aj stovky rokov po jeho smrti. Je spájaný s radom predpovedí, a jeho veštby majú tendenciu sa plniť. Tak ho aspoň vidia tí, ktorí na bývalého francúzskeho medika nedajú dopustiť. Sám Nostradamus ale v skutočnosti nikdy žiadne poriadne veštby nevydal, a bol dokonca kritický aj voči viere v Boha.

Každopádne, nesmrteľným sa stal vďaka tomu, že napísal knihu “Veľká kniha predpovedí” (Veľká kniha proroctiev). V nej zástancovia jeho vešteckých schopností nachádzajú desiatky proroctiev, ktoré sa vraj naplnili.

Aká je ale pravda? Nech Nostradamus napísal čo chcel a nech predpovede myslel ako chcel, realita je taká, že vlastne dnes už nikto nemôže presne vyložiť to, čo napísal.

Problém v predpovediach francúzskeho “veštca” spočíva predovšetkým v nejednoznačnosti. Nezrozumiteľnosť veštieb pisaných vo veršoch sa dá totiž využiť na falošnú interpretáciu jeho výrokov, ako tomu bolo v prípade 11. septembra. Tento útok v skutočnosti Nostradamus podľa väčšiny odborníkov nepredpovedal.

Je to vôbec možné? Nostradamus a predpoveď o kráľovi Charlesovi!

Rozlúštiť Nostradamove slová je prakticky nemožné. v 16. storočí neexistovala jednotná typografia. Pravopis jednotlivých slov sa od jedného vydania k ďalšiemu mení, a môže tak dôjsť k úplnej zmene pôvodného významu. Mnohé verše sú navyše nepresné a nie sú v nich spomenuté mená ani časy, možno teda preto prakticky akýkoľvek príbeh zasadiť do akejkoľvek doby.

Veštby, ktoré sa dnes na internete prezentujú ako Nostradamove, tak v skutočnosti predpoveďami byť vôbec nemusia a dokonca ich nemusel ani on sám napísať. Zložitosť ich výkladu v kombinácii s mŕtvym jazykom (a kombináciou jazykov, ktorá sa v pôvodných veršoch mala prelínať) naznačujú, že hoci vychádzal z astrologických dát, jeho veštby sú iba dohadmi založenými na neistých tvrdeniach a písané (alebo dnes prezentované) tak, aby sa dali vyložiť tak či onak. Nedá sa teda s istotou povedať, čo ktorý výklad znamená a čo nás čaká.

Zdroj: History.com, Hitky | Foto: Pixabay