Simon Cowell (56) sa do pozornosti širokej verejnosti dostal ako nekompromisný porotca talentových súťaží vo Veľkej Británii, ale aj v Amerike. Bez najmenších zábran nemá problém povedať nemiestne narážky, či dokonca súťažiacich aj nepekne uraziť.