Výrazná zmena pre cestujúcich zo zahraničia zasiahne ľudí už v pondelok, 26. apríla. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje o dôležitých zmenách, ktoré sa najmä v pozitívnom svetle odrazia na povinnostiach pendlerov a aj mnohých ďalších ľudí, ktorí prichádzajú na územie SR.

Najvýraznejšie zmeny sa týkajú najmä pendlerov, pričom ďiaľkový limit zo susedných štátov sa predlžuje z 30 kilometrov na 100. Výnimku z karantény budú mať aj Slováci žijúci v susedných krajinách do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu, v oboch prípadoch s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní.

Nové výnimky z karantény bez potreby negatívneho testu pribudnú pre:

  • osoby dôležité z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a pre osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá po odsúhlasení ministerstvom pôdohospodárstva
  • osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat za účelom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch EÚ, po odsúhlasení ministerstvom pôdohospodárstva
  • tranzit občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím SR do iného členského štátu EÚ. Tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia (okrem nevyhnutného dotankovania) celkovo najneskôr do 8 hodín od vstupu na územie SR.

Pre zaočkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 sa upravilo, že musí ísť o osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Týmto osobám platí naďalej povinnosť pri vstupe na územie SR sa zaregistrovať na www.korona.gov.sk/ehranica, vlastniť potvrdenie o negatívnom výsledku nie staršie ako 72 hodín a podrobiť sa izolácií. Taktiež pravilo sa, že tieto osoby môžu RT-PCR test na Covid-19 podstúpiť už v prvý deň izolácie.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: ÚVZ SR, PZ, MV SR | Foto: FB/Ministerstvo vnútra SR