Pandémia koronavírusu momentálne výrazne obmedzuje štandardný život Slovákov, pričom denne pribúdajú tisíce nových pacientov a desiatky zosnulých. V dôsledku zhoršujúcej sa situácie vláda sprísnila režim a od 25. novembra platí na území celej republiky lockdown pre všetkých občanov s pár výnimkami.

Na Slovensku aktuálne denne pribúda alarmujúce číslo nových prípadov, na základe čoho dospela vláda k novým opatreniam. V krajine platí od dnešného dňa tvrdý lockdown a núdzový stav, v rámci čoho je aj zákaz vychádzania v čase o 5:00 hod. do 1:00 hod. s určitými výnimkami. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo veľký prehľad Covid opatrení počas 90-dňového núdzového stavu a dvojtýždňového zákazu výchadzania, ktorý by mal pomôcť všetkým občanom.

Prehľad opatrení

Zhromažďovanie

Aktuálne platí zákaz zhromažďovania sa v počte nad 6 osôb okrem ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti. Vláda uprednostňuje, aby blízki príbuzní komunikovali napríklad prostredníctvom internetu, zamestnávatelia umožnili zamestnancom vykonávať prácu z domu v maximálnej možnej miere a osoby sa vyhýbali blízkemu kontaktu.

Práca

Platí výnimka na cestu do práce, potrebné je preukázať sa potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. OTP režim bude platiť na pracoviskách od pondelka 29. novembra.

Školy

Školy ostávajú otvorené.

Obchody

 • Zatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou určených esenciálnych, ktoré môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status).
 • V režime OTP fungujú hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.
 • Stanovuje sa limit 1 osoba na 25 štvorcových metrov (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby)

Príroda

Povolený je pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu. V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.

Rúška a respirátory

Od 25. novembra majú žiaci ZŠ, špeciálnych ZŠ a žiaci prvých 4. ročníkov osemročných gymnázii povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom. V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné prekrytie nosa aj úst respirátorom vo všetkých okresoch. V exteriéri bez výnimky platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre. Prekryté horné dýchacie cesty musíte mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri. Samozrejme, naďalej platia výnimky z povinnosti mať prekryté ústa a nos.

Krsty, svadby, pohreby- nájdete >>>TU<<<

Aké ochody a prevádzky môžete navštíviť?

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, indikované zo zdravotných dôvodov
 • prevádzky verejného stravovania vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, ktoré vydávajú pokrmy a nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • potraviny, drogéria, obuv
 • lekárne, predajne, výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky,
 • predajne novín a tlačovín
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku
 • výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby
 • predajne telekomunikačných operátorov
 • predajne poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a lízingových služieb
 • práčovne a čistiarne
 • čerpacie stanice
 • pohrebné služby
 • služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru
 • oprava a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení
 • taxislužby
 • advokáti, notári, súdni exekútori správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • kľúčové služby, zberné dvory, obchodné miesta sieťových odvetví
 • služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania
 • domáce a záhradkárske potreby
 • prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m
 • zariadenia spoločného stravovania na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach
 • obchodné domy (otvorené výlučne esenciálne prevádzky)
 • prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon povolených hromadných podujatí

Zdroj | Foto: FB/Ministerstvo vnútra SR