Omyl zo strany banky, sa stal pre mladú Malajzinčanku osudným. Pred štyrmi rokmi jej totiž nedopatrením poslali na účet 4,6 miliónov dolárov, ktoré teenegerka vo veľkom začala míňať.